Możliwość komentowania Dlaczego w badawczych projektach potrzebny będzie zewnętrzny audyt została wyłączona

Czemu w projektach badawczych jest potrzebny zewnętrzny audyt
Sporo firm na pewnym etapie swojej działalności zaczyna się decydować na różnego rodzaju badawcze projekty. Niejednokrotnie są one finansowane z publicznych środków, tym samym dając dużo więcej możliwości w zakresie prowadzonych badań czy też czasu na ich wykonanie. Jednak finansowanie w takiej formie, poza oczywistymi korzyściami, niesie też za sobą szereg obowiązków. Po pierwsze cały taki projekt musi zostać bardzo szczegółowo przedstawiony, a jego późniejsza realizacja przebiegać musi zgodnie z harmonogramem, który się wcześniej przyjęło. Oprócz tego konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji, przede wszystkim wiążącej się z rozliczeniami finansowymi. A te są pilnowane mocno przez instytucje przyznające środki, żeby wyeliminować sytuacje, gdy środki są nieefektywnie wykorzystywane lub wręcz w jakiś sposób wyłudzane. Dlatego też przy większych projektach badawczych jednym z istotniejszych wymogów dostania pieniędzy będzie audytor zewnętrzny, wykonany przez firmę z zewnątrz. Taki audyt powinien być wykonany przed złożeniem wniosku o końcową płatność, a jego główną rolą będzie sprawdzenie wydatków poniesionych do tej pory. W czasie wykonywania audytu audytor zewnętrzny przede wszystkim sprawdzi poprawność projektu z harmonogramem i umową, może w tym celu korzystać z dostarczonych dokumentów albo przeprowadzić oględziny. Powinien też zrealizować wszystkie przedstawione dokumenty oraz zweryfikuje celowość i prawidłowość poniesionych wydatków. Po przeprowadzeniu audytu zostanie raport, w którym zostaną podsumowane wszystkie badane kwestie.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.